Email: info@pedridofotografia.com
Tfno: 654877001
Email: info@pedridofotografia.com
Tfno: 654877001
Logo de Pedrido Fotografía by José Alberto Pedrido
Vaya al Contenido
8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan"
Pedrido Fotografía
Publicado de Pedrido en RSE · 9 Marzo 2021

8M: As mulleres con problemas de saúde mental tamén contan nunha sociedade que as invisibiliza

As mulleres con problemas de saúde mental son un colectivo frecuentemente invisibilizado e pouco considerado nunha sociedade na que prima a supremacía do home e na que existe unha importante discriminación cara a discapacidade. Por iso, a iniciativa “Elas tamén contan” pretende dar protagonismo a estas mulleres a través dunha serie fotográfica composta por 15 retratos de 5 mulleres.

Este proxecto foi realizado grazas á colaboración de Pedrido Fotografía a través do seu programa Agarimo de Responsabilidade Social Empresarial, o cal favorece o desenvolvemento de accións socialmente comprometidas coa visibilización de colectivos en situación de vulnerabilidade.

As imaxes serán presentadas e difundidas de xeito dixital nas redes sociais de Saúde Mental FEAFES Galicia durante a semana do Día da Muller, que se conmemora o 8 de marzo. A iniciativa tamén consta dunha exposición virtual a través dunha galería dixital onde poderán verse todas as fotografías. Xunto aos retratos, a campaña inclúe unha serie de testemuños das mulleres nos que expresan as súas inquedanzas e fortalezas, permitindo así coñecelas máis e achegarnos ás súas experiencias de vida.

VER TODAS AS FOTOGRAFÍAS AQUÍ.


Mulleres e saúde mental, unha tripla discriminación

As mulleres con problemas de saúde mental experimentan unha tripla discriminación debido á súa condición: o rexeitamento que provoca a discapacidade, o estigma asociado aos problemas de saúde mental e a discriminación derivada de ser muller.

Isto provoca un gran prexuízo social e importantes dificultades no eido laboral, pois as mulleres con problemas de saúde mental son dos colectivos que atopan máis obstáculos para acceder a un posto de traballo. Como consecuencia, carecen de recursos económicos polo que a miúdo son dependentes das súas parellas.

Por outra banda, as mulleres con problemas de saúde mental ven frecuentemente dificultado o exercicio da súa maternidade, baseándose na falsa crenza de que non van ser capaces de ofrecer unha crianza sa ou ter un vínculo maternofilial axeitado. Nos casos máis extremos, o diagnóstico utilízase como argumento para quitarlles a custodia dos seus fillos ou fillas.

Tamén é un feito recoñecido que a violencia de xénero exercida sobre as mulleres con problemas de saúde mental, moitas veces por parte das súas parellas e ex-parellas, é máis frecuente que a que se exerce sobre o resto das mulleres.

Con todo, a pesar de que a saúde mental das mulleres se recoñece como o campo de maior impacto no benestar individual, familiar e social, non existe unha abordaxe de xénero nas políticas de saúde mental. Tamén é escaso o enfoque de xénero nas intervencións sanitarias e sociais dos problemas de saúde mental, así como na avaliación das mesmas.

Un programa para a atención integral a mulleres

O “Programa de Atención Integral a Mulleres con Enfermidade Mental en Situación de Vulnerabilidade”, no cal se engloba a iniciativa “Elas tamén contan”, trata de fomentar a igualdade de oportunidades para reducir a discriminación que sofren as mulleres con problemas de saúde mental. Financiado pola Secretaría Xeral da Igualdade e executado por Saúde Mental FEAFES Galicia, o obxectivo deste programa é dotar ás participantes dunha maior autonomía e independencia que permitan mellorar a súa situación persoal, social e laboral, ofrecendo deste xeito unha atención personalizada e especializada a cada unha delas.

Moitas grazas a Feafes Galicia pola súa implicación neste precioso proxecto feito con moito agarimo.

8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 1 8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 2
8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 3 8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 4
8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 5 8M Fotografías do proxecto "As mulleres tamén contan" de Pedrido Fotografía y Feafes 6
                                       

Bookmark and Share

Todavía no hay reseñas.
0
0
0
0
0
Dirección Postal
José Alberto Pedrido Guldrís
Pedrido Fotografía
Lg. Casal - Laraño nº8
15896 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno: 654877001
administracion@pedridofotografia.com

Regreso al contenido